Waarom VERBUM?

lemma met

Het woord “verbum” komt uit het Latijn en het betekent “woord”. Het woord is de bron en het doel van het vertalen. Woorden zijn het materiaal waarmee je probeert vast te leggen wat ongrijpbaar is.
Taal is dan wel het beste middel voor mensen om te communiceren, maar zonder twijfel ook de grootste bron van misverstanden. En als het al zo moeilijk is om binnen één taal te communiceren, wat een uitdaging is het dan om de juiste woorden te vinden in een andere taal, met een andere manier van denken. Woorden: wie met de taal werkt, heeft er de mond vol van en de handen vol aan.

Met een woord wordt geprobeerd om een bestaande werkelijkheid uit te leggen of om een nieuwe werkelijkheid te scheppen. Al in de Bijbel is geschreven: “In principio erat Verbum”. In het Nederlands: “In het begin was het Woord”.