Magdalena van Wier

VERBUM taaldiensten

Als tolk Nederlands-Pools ben ik beëdigd. Dat betekent dat ik ingeschreven sta in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV).

Mijn inschrijving op C1 niveau garandeert bepaalde kwaliteit. Ook als je een tolk bij een ‘gewoon’ gesprek nodig hebt is het aan te raden om gebruik te maken van een C1 registertolk. Waarom?

Een C1 registertolk garandeert:

  • taalvaardigheid van de bron- en doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK (‘vaardige gebruiker’)
  • specialistische opleiding
  • regelmatige bijscholing door permanente educatie
  • affiniteit met verschillende tolktechnieken (consecutief, simultaan)
  • professionele tolkvaardigheid en –attitude
  • integriteit: recent afgegeven Verklaring Omtrent het Gedrag
  • kennis niet alleen van de taal, maar ook van de cultuur van beide landen (van de bron- en doeltaal)
  • geheimhouding, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid