Magdalena van Wier

VERBUM taaldiensten

Als vertaler Nederlands-Pools ben ik beëdigd. Dat betekent dat ik ingeschreven sta in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV). Een beëdigd vertaler mag ‘officiële’ (zogenaamde beëdigde of gewaarmerkte) vertalingen verzorgen.

Maar ook als je een ‘gewone’ vertaling nodig hebt is het aan te raden om gebruik te maken van een registervertaler. Waarom?

Een registervertaler garandeert:

  • indien nodig een beëdigde vertaling voor overheidsinstellingen in het buitenland
  • taalvaardigheid van de bron- en doeltaal op ten minste C1-niveau van het ERK (‘vaardige gebruiker’)
  • specialistische opleiding
  • regelmatige bijscholing door permanente educatie
  • integriteit: recent afgegeven Verklaring Omtrent het Gedrag
  • kennis niet alleen van de taal, maar ook van de cultuur van beide landen (van de bron- en doeltaal)
  • geheimhouding, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid